Organization

CERO har knutit till sig ett nätverk av landets främsta expertkonsulter och forskare som stödjer processen mot organisationernas uppsatta mål från ett tvärvetenskapligt perspektiv. De kompetenser som tillhandahålls genom CERO är en blandning av statistiker, reskostnadsekonomer, miljökonsulter, beteendevetare, travel managers och förändringsledningskonsulter.

MARKUS ROBÈRT: klimatanalyser och ytterst ansvarig för CERO

Markus Robèrt, teknisk fysiker och forskare vid KTH som i sin doktorsavhandling ”Mobility Management and Climate Change Policies” utvecklat CERO-modellen. Arbetar även som konsult tillsammans med övriga experter runt CERO.

JESPER JOHANSSON: Projektledare/wokshops/implementering

Jesper har en gedigen specialistkompetens inom mobility management och implementering av hållbara resor och transporter inom stora organisationer. Arbetar som konsult på Transformo med såväl nationella som internationella projekt och utgör en stark resurs inom nätverket av CERO-konsulter.

OLLE JONSSON: ekonomiska analyser

Olle Jonsson, civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, har före arbetet i egen konsultverksamhet med start 2004, senast arbetat som senior strategic consultant inom Fleet Logistics/Ynnor. Sammantaget har Olle mer än 20 års samlad erfarenhet som ”bilekonom”.