Benchmarking

Samtliga företag som genomfört uppföljning av CERO har uppnått utsläppsreduktioner på över 20 %, parallellt med ekonomiska effektiviseringar av miljonbelopp. Benchmarking är en central del i processen, där kunskapsöverföring möljiggörs mellan CERO-organisationerna.

Organisationer som tillämpar CERO